Curcumawell

3400 RSD

Demencija je termin koji označava gubitak pamćenja i drugih intelektualnih sposobnosti dovoljno izraženih da utiču na svakodnevni život obolelog. Alchajmerova bolest je najčešći uzrok demencije. Kako stari naše telo, tako se i mozak menja; većina ljudi u starosti primećuje da povremeno imaju problem sa pamćenjem, što može biti rezultat fiziološkog starenja, ali isto tako može biti i alarm za nastanak demencije. Moguće i česte greške, kada prve simptome poistovećujemo sa starošću, rezultiraju nepravovremenim prepoznavanjem bolesti, a samim tim se gubi i prilika za blagovremenu primenu terapije koja je u ranoj fazi bolesti najefikasnija.

Curcumawell je klinički ispitan prirodni preparat čiji aktivni sastojak kurkumin, svojim antioksidativnim dejstvom štiti mozak od peroksida i azot-oksida, koji na nervne ćelije deluju kao slobodni radikali. Kliničke studije na laboratorijskim životinjama su pokazale da kurkumin usporava nastanak Alchajmerove i Parkinsonove bolesti svojim antioksidativnim, anti-inflamatornim dejstvom, kao i lakim prolaskom kroz krvno-moždanu barijeru.

Jedinstvena NovaSol tehnologija povećala je bioraspoloživost kurkumina i iskorišćenost u organizmu.

Kategorija: